Diakonie ČCE - SKP v Praze poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří se ocitají v krizových situacích, ohroženým a sociálně slabým rodinám, seniorům a lidem se zdravotním postižením.

Přihlášení uživatele

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Podpořte nás!

Podpořte nás!

Zasláním finančního daru na účet 1932094339/0800  pomůžete sociálně slabým a ohroženým rodinám.

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

Nejbližší akce

všechny akce

Poslední články

všechny články

Rozvojové aktivity v azylu

22. 10. 2014

V azylu maminky s dětmi nachází nejen ubytování v bezpečném prostoru, ale snažíme se jejich pobyt doplňovat o různé aktivity. Díky projektu Podaná ruka městské části Praha 5 jsme obdrželi finanční podporu na terapeutické činnosti v 5 vymezených okruzích. 1. rozvoj sociálně psychologických dovedností 2. posílení vztahu mezi matkou a dítětem 3. školní příprava a doučování 4. volnočasové aktivity a rozvojový program 5. praktická péče o domácnost

              

 

     

                                 

                                                

 

                        

NAZEV WEBU