Diakonie ČCE - SKP v Praze poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří se ocitají v krizových situacích, ohroženým a sociálně slabým rodinám, seniorům a lidem se zdravotním postižením.

Přihlášení uživatele

 

 

 

 

Podpořte nás!

Podpořte nás!

Zasláním finančního daru na účet 1932094339/0800  pomůžete sociálně slabým a ohroženým rodinám.

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

Poslední články

Vzpomínejme, když pečujeme

8. 4. 2014 Česká televize natočila o projektu film „Reminiscence – léčba vzpomínkami“, který vysílala
dne 2.4. na ČT2 v rámci magazínu Klíč (opakování 7.4.2014). Film je přístupný na webu
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/

            

                                 

                                                

 

                                 

NAZEV WEBU