Diakonie ČCE - SKP v Praze poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří se ocitají v krizových situacích, ohroženým a sociálně slabým rodinám, seniorům a lidem se zdravotním postižením.

"Kde není cit, tam vždy to drhne. Jen co jde z duše, mluví z ní, svou silou posluchače strhne a srdce všech si podmaní" (Johan Wolfgang Goethe - Faust)

Přihlášení uživatele

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Podpořte nás!

Podpořte nás!

Zasláním finančního daru na účet 1932094339/0800  pomůžete sociálně slabým a ohroženým rodinám.

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

Nejbližší akce

všechny akce

Poslední články

všechny články

Zahraničí stáže jsou pro nás příležitostí i inspirací

Díky realizovanému projektu "Podpora a rozvoj" v rámci podpory ESF Operačního programu Praha - Adaptabilita jsme měli možnost poznat metody práce se sociálně slabými a ohroženými rodinami ve Velké Británii.

              

 

     

                                 

                                                

 

                        

NAZEV WEBU