Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

"Lidé potřebují lásku, smysl života a povědomí Boha" (Antoine de Saint-Exupéry)

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Podpořte nás!

Podpořte nás!

Zasláním finančního daru na účet 3596666359/0800, variabilní symbol 38  pomůžete sociálně slabým a ohroženým rodinám.

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

Přihlášení uživatele

Vzpomínejme, když pečujeme                                                                                               

Projekt je zaměřen na práci s reminiscencí, tj. práce se vzpomínkami. Je zaměřen především na pečující rodiny, které pečují o své blízké s poruchami paměti a orientace. Do projektu je zapojeno sedm partnerských organizací z Evropy (Francie, Německo, Česká republika, Anglie, Polsko, Španělsko, Slovensko).

Hlavním smyslem grantové podpory  EU Grundtvig je umožnit partnerským organizacím setkání, při kterém dochází ke koordinaci společných aktivit, prezentaci výsledků, jejich sdílení, posilování mezinárodního společenství. Významnou součástí je též vzdělávání, tvorba výukových materiálů, nácvik reminiscenčních metod a vzájemná inspirace v práci se vzpomínkami.

Na závěr projektu Evropské reminiscenční sítě „Vzpomínejme, když pečujeme“ (Remembering Yesterday, Caring Today Training) se dne 19. 5. 2014 uskuteční  konference se stejným názvem, na níž vystoupí účastníci projektu Hana Čížková, Hana Janečková, Božena Kolská, Renáta Nentvichová Novotná, Petr Veleta,  dále vyškolení reminiscenční asistenti i zástupci zúčastněných rodin.

Více informací o konferenci a přihlášku na konferenci si můžete stáhnout zde

další informace najdete na stránkách:  www.pecujdoma.cz                                                                      

                                                                      www.rememberingtogether.eu                                                                    

                                                                      www.europeanreminiscencenetwork.org

leták zde

informace o pozvánka pro rodiny zde

 

 

 

 

 

                

 

     

                                 

                                    

 

                 

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU