Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Dříve či později se musíme změřit a střetnout s křehkostmi a slabostmi v sobě i v druhých.

Cestou je vzájemné přijetí a respekt. Největší utrpení je to, co doléhá na duši, skličuje ji a odnímá lásku. Pocit zklamání či zrady vyjevuje zranitelnost, slabost a bezbrannost.

 

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Přihlášení uživatele

Naše projekty 

Projekt Dobroduš

2015/2016

Cílem projektu je pomoci lidem s duševním onemocněním žít co nejvíce v podmínkách běžného života tak, aby mohly být uspokojeny jejich zdravotní, psychologické a sociální potřeby. Jedná se zejména o podporu sociálních rolí a sociálních kontaktů, podpora vztahů s rodinou, přáteli a dalšími lidmi.

Výstupem projektu je rozvoj a nově vytvořené aktivity pro lidi s duševním onemocněním v rámci následné péče v jejich přirozeném prostředí jako alternativa proti životu v psychiatrické léčebně nebo psychiatrickém oddělení nemocnice a aktivity směřující k podpoře rodin a blízkých. Výstupem jsou také informační aktivity směřující k destigmatizaci těchto osob.

Aktivity projektu:

Podpořeno grantem z Norska

     

 

projekt "Stop násilí ve vztazích "    více o projektu www.nasilivevztazich.cz

Principy programu

Program směřuje k podpoře a vyšší bezpečnosti dětí a dalších členů rodiny.

Program není a nemá být trestem pro jednoho z partnerů, ale poskytuje příležitost pro změnu jejich chování.

Program Násilí ve vztazích vychází z přesvědčení, že násilné formy chování a špatné komunikační vzorce se mohou změnit.

 

 

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

   

Spolufinancováno OTTO per Mille.    

 

projekt "Podpora a rozvoj"

Cílem projektu je  podpora dalšího vzdělávání pracovníků a rozvoj organizace zvyšující kvalitu služeb a byl  zahájen 1. 7. 2013 na základě podpory ESF Operačního programu Praha -  Adaptabilita. 
Projektem reagujeme na skutečnost, že je potřeba v organizaci posílit systém vzdělávání a tím zvýšit kvalitu námi poskytovaných služeb.

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivnosti práce a posílení adaptability zaměstnanců na měnící se podmínky v sociálních službách a na trhu práce. Součástí projektu je také posílení dobrovolnických projektů díky vzdělávání koordinátorů dobrovolníků i dobrovolníků. V rámci projektu vznikne nová pracovní pozice fundraisera, která nám v organizaci doposud chyběla. Očekáváme, že díky vytvořené FR strategii a její začlenění do strategických cílů organizace bude zajištěna větší stabilizace a rozvoj organizace v dalších letech.

Více o projektu zde

jste-li přihlášeni pokračujte zde   

přihlásit a registrovat se můžete v levém menu

Tento projekt je spolufinancován

Evropským sociálním fondem - Operační program Praha Adaptabilita  

projekt "Vzpomínejme, když pečujeme"

Projekt je zaměřen na práci s reminiscencí, tj. práce se vzpomínkami. Je zaměřen především na pečující rodiny, které pečují o své blízké s poruchami paměti a orientace. Do projektu je zapojeno sedm partnerských organizací z Evropy (Francie, Německo, Česká republika, Anglie, Polsko, Španělsko, Slovensko).

Na závěr projektu Evropské reminiscenční sítě „Vzpomínejme, když pečujeme“ (Remembering Yesterday, Caring Today Training) se dne 19. 5. 2014 uskuteční  konference se stejným názvem, na níž vystoupí účastníci projektu Hana Čížková, Hana Janečková, Božena Kolská, Renáta Nentvichová Novotná, Petr Veleta,  dále vyškolení reminiscenční asistenti i zástupci zúčastněných rodin.

Více informací o konferenci a přihlášku si můžete stáhnout zde

přihláška ve Wordu zde 

další informace najdete na stránkách:  www.pecujdoma.cz                                                                      

                                                                      www.rememberingtogether.eu                                                                    

                                                                      www.europeanreminiscencenetwork.org

 

 

 

 

 

                                              

Logo OPZ barevné

 

     

                                 

                                    logo_divoké_husy

  

  MČ Praha 10     

          

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha