Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

"Lidé potřebují lásku, smysl života a povědomí Boha" (Antoine de Saint-Exupéry)

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Podpořte nás!

Podpořte nás!

Zasláním finančního daru na účet 3596666359/0800, variabilní symbol 38  pomůžete sociálně slabým a ohroženým rodinám.

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

Přihlášení uživatele

Zahraničí stáže jsou pro nás příležitostí i inspirací

Zahraničí stáže jsou pro nás příležitostí i inspirací

Díky realizovanému projektu "Podpora a rozvoj" v rámci podpory ESF Operačního programu Praha - Adaptabilita jsme měli možnost poznat metody práce se sociálně slabými a ohroženými rodinami ve Velké Británii.

Na konci listopadu 2014 měli možnost pracovnice sociálně aktivizační  služby pro rodiny s dětmi  navštívit několik organizací pracujících s rodinami v Edinburgu a v Manchesteru. Jednalo se o dvě pobočky Home Start (organizace, která má pobočky po celé Evropě a podporuje ohrožené rodiny), Firthand Lothian (zaměřující se na podporu rodin s dětmi s handicapem), Harpurhey Sure Start Children´s Centre (služba, která zajišťuje všeobecnou prevenci a ranou intervenci v rodině podle metodik platných v celém Velké Británii) a Stockport CP Society (organizaci, která podporuje zdravotně znevýhodněné). Dostalo se jim vřelého přijetí a získaly cenou inspiraci pro další práci s rodinami.

 

 

 

 

 

                

 

     

                                 

                                    

 

                 

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU