Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

"Lidé potřebují lásku, smysl života a povědomí Boha" (Antoine de Saint-Exupéry)

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Podpořte nás!

Podpořte nás!

Zasláním finančního daru na účet 3596666359/0800, variabilní symbol 38  pomůžete sociálně slabým a ohroženým rodinám.

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

Přihlášení uživatele

Velikonoční pozdrav ředitele Diakonie ČCE

24. 3. 2016

 

Kurz Silní rodiče - silné děti

18. 2. 2016

Zveme vás na nový běh kurzu pro rodiče s názvem „Silní rodiče – silné děti“, který se koná od 22. března 2016 v 18 hod.

Mnoho rodičů se cítí ve své roli nejistě a bezradně a má dojem, že se v jiných rodinách daří lépe. V 10 setkáních se budete učit jak s dítětem účinně komunikovat, abyste dosáhli spolupráce, kdy při výchově trochu „povolit“ a kdy naopak zpevnit hranice.

Nebuďte na výchovu svých nejbližších sami!

Kontakt: Mgr. S. Ročovská, tel: 777 734 182

Více…

http://www.rodina.diakonie.cz./kurz-pro-rodice/

 

 

Děkujeme Hudebnímu divadlu Karlín za podporu

16. 2. 2016

V prosinci proběhla v naší organizaci vánoční akce na pomoc lidem v nouzi. Děti ze sociálně slabých rodin, z azylového domu a lidé s duševním onemocněním mohli vyslovit jedno přání, které jsme se jim pokusili za pomoci veřejnosti splnit. Díky ochotě dárců a sponzorů nezůstalo ani jedno přání nevyslyšeno. Rádi bychom touto cestou poděkovali  Hudební divadlo Karlín za pomoc s naší vánoční akcí. Divadlo nám pomohlo splnit jedno z 86 přání a věnovalo 2 vstupenky na muzikál Addams Family pro naši klientku.

Děkujeme za ochotu přispění.

Ředitel Diakonie na Radiožurnálu

27. 1. 2016

Petr Haška, ředitel Diakonie, vítá zvýšení příspěvku na péči s poukazem na to, že příjemce sám může rozhodnout, jakou službu využije a bude za ni platit. Zároveň upozorňuje, že zatímco dotace na sociální služby (8 miliard korun ročně) jsou pod přísným drobnohledem kontrol, individuální příspěvek na péči (20 miliard korun ročně) žádné kontrole nepodléhá - to by se mělo změnit.

 

Vánoční akce přinesla radost

11. 1. 2016

Děkujeme všem, kteří se zapojili do vánoční akce a splnili přání mnoha našim klientům, především dětem v azylu a v sociálně slabých rodinách. Firma Linet, ,FIRMA EDWARDS , Farní sbor ČCE v Olomouci, Nadační fond ZŠ Londýnská Puštík Restaurace Řízkárna, MISHA/HAIR studio IKEA HANIM, , EDIFICE construction & consulting, s.r.o. a City Parking Group s.r.o

Stáhněte si příručku o bydlení seniorů.

19. 10. 2015

Praktickou příručku stahujte zde 2.2 MB

 Jsem tady ještě doma.pdf

 Více informací o projektu "Jsem tady ještě doma?" se můžete dočíst zde.

Hledáme dobrovolníky pro děti

4. 8. 2015

 Hledáme dobrovolníky pro projekt Dobrovolníci v rodinách.

Náplní dobrovolnické činnosti je pomoc dítěti při přípravě do školy, doučování, stanovení režimu dne a zprostředkování vhodně tráveného volného času. Děti vzhledem k náročné rodinné situaci mají závažné překážky zvládat tyto aktivity sami nebo s podporou rodičů.

 

Pozvánka na diskusní setkání: Reforma psychiatrické péče - výzva, nutnost, rizika

11. 3. 2015

Zveme Vás na diskuzní setkání Reforma psychiatrické péče: výzva, nutnost, rizika, které pořádá sdružení Občan v rámci cyklu "Dialogem k reformě" ve středu 18. března 2015 v 15 hod. v budově NHÚ AV ČR, Politických vězňů 7, Praha 1, 2. patro, místnost č. 7.

Dobrovolnictví - dobrodružství, které stojí za to

3. 12. 2014

V Diakonii ČCE - SKP v Praze máme dlouhodobě dobrovolnické projekty ve službách sociální prevence. Dobrovolníci se stali naší součástí a jejich pohled nezatížený profesionálním přístupem vnáší do služeb další neocenitelný rozměr.

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich pomoc a všem, kteří se chtějí o našich dobrovolnických projektech něco dozvědět, jsme připravili nové informační materiály.

 

Do penze bez vděku: důchody žen v České republice

25. 10. 2014

Veřejná přednáška a diskuze / Týden vědy a techniky 

Datum a čas konání: 12. 11. 2014 v 18:00
Místo konání: Americké centrum Praha, Tržiště 13, Praha 1 (mapy)

Registrujte se na akci na stránkách Týdne vědy a techniky zde. Kapacita je omezena.

Současný důchodový systém byl původně vystavěn podle modelu mužské pracovní dráhy – nepřerušované pracovní aktivity od ukončení přípravy na povolání až do důchodového věku. Zpravidla se jednalo o práci pro jednoho zaměstnavatele se vzestupnou pracovní dráhou a se zvyšujícími se příjmy v průběhu let. Ženské pracovní dráhy jsou však jiné. Ženy mnohem častěji přerušují pracovní aktivitu z důvodu péče o děti, případně o další závislé osoby. Ženy také o něco častěji zažívají období nezaměstnanosti, případně pracují v různých nestandardních režimech, které jim nezakládají nárok na důchod. Častěji nežli muži pracují na částečný úvazek. Své pracovní dráhy přizpůsobují reálné i očekávané povinnosti primárního pečovatelství.

Tyto rozdílné pracovní dráhy žen a mužů vedou k rozdílným důchodovým podmínkám, které navíc prohlubují genderové nerovnosti ve společnosti. Jinak řečeno, užší navázání důchodů na příjmy z placeného zaměstnání vede k upozadění významu neplacené práce, kterou odvádějí ve většině případů zejména ženy, a k reprodukci znevýhodnění v důchodovém systému.

Důležitým hlediskem v oblasti důchodů je také skutečnost, že se pohybujeme velice těsně kolem hranice chudoby. Jakékoliv snižování důchodů by tak zejména v případě nejnižších důchodů (jejichž příjemkyněmi jsou zejména ženy) znamenalo pád těchto lidí do chudoby.

Leží skutečně řešení těchto otázek na důchodovém systému? Jak s problémem souvisí nastavení politiky sociální, rodinné či politiky zaměstnanosti? Vyřeší situaci potenciální reforma, která spočívá v rozdělení penze mezi manžele?

Přijďte o tématu diskutovat s našimi hosty! Na přednášku Vás zve Národní kontaktní centrum - ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR. 

Více informací, informace o diskutujících a přihlášení

 

 

 

 

 

                

 

     

                                 

                                    

 

                 

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU