Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Dříve či později se musíme změřit a střetnout s křehkostmi a slabostmi v sobě i v druhých.

Cestou je vzájemné přijetí a respekt. Největší utrpení je to, co doléhá na duši, skličuje ji a odnímá lásku. Pocit zklamání či zrady vyjevuje zranitelnost, slabost a bezbrannost.

 

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Podpořte nás!

Podpořte nás!

Zasláním finančního daru na účet 3596666359/0800, variabilní symbol 38  pomůžete sociálně slabým a ohroženým rodinám.

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

Přihlášení uživatele

Pomáhej pohybem

Pomáhej pohybem
24. 11. 2015

Nadace ČEZ zařadila do projektu “Pomáhej pohybem” náš projekt "Azylový dům" na získání prostředků k vybavení azylového domu pro matky s dětmi. Pomozte nám, prosím, v našem úsilí a podpořte náš projekt. Aplikaci si stáhnete do svého chytrého telefonu, nebo zprávu přepošlete každému, o kom víte, že sportuje či je jinak aktivní (aplikace funguje i při procházkách).

Odkaz na webové stránky, na kterých je projekt umístěn.

http://www.pomahejpohybem.cz/#projects 

http://www.pomahejpohybem.cz/o-projektu

Děkujeme za Vaši pomoc a podporu.

Zaměstnanci Diakonie ČCE – SKP v Praze

Aplikaci má již 120 000 lidí, mezi nimi také plno známých osobností, takže body se nám budou načítat i bez našeho přičinění, ale abychom dosáhli požadovaný počet bodů a dostali peníze na vybavení azylového domu, chceme se také sami přičinit.

 

 

 

 

 

                

 

     

                                 

                                    

 

                 

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU