Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

"Lidé potřebují lásku, smysl života a povědomí Boha" (Antoine de Saint-Exupéry)

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Podpořte nás!

Podpořte nás!

Zasláním finančního daru na účet 3596666359/0800, variabilní symbol 38  pomůžete sociálně slabým a ohroženým rodinám.

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

Přihlášení uživatele

Letní bláznění ve Stromovce

Letní bláznění ve Stromovce
22. 5. 2015

Oslavte s námi začátek prázdnin!

Dne 28. 6. 2015 od 14.00 hodin pořádáme  „Letní bláznění ve Stromovce“ u restaurace Šlechtovka – odpoledne plné zábavy, hudby, her a dalších bláznivin jako soutěž v jízdě na invalidním vozíku nebo běh v obleku stáří a jiné…Vystoupí přední česká bluegrassová kapela Monogram, známí hudebníci Steve a Eliška Walsh, skvělý instrumentalista Slávek Hanzlík a skupina irské hudby Fear Darrig.

Letní bláznění ve Stromovce je benefiční akce, jejímž záměrem je připravit pro návštěvníky Stromovky příjemné trochu bláznivé odpolednem pro celou rodinu s možností se zastavit, zrelaxovat, pobavit a zároveň se dozvědět něco o práci naší neziskové organizace Diakonie ČCE – SKP v Praze a projektu Dobroduš, který pomáhá lidem s duševním onemocněním. Jako ústřední téma jsme zvolili „Duševní nemoc jako jiný životní rozměr“. Chceme poukázat na situaci, kdy dnešní zrychlená doba klade na jedince velké nároky. Lidé se často dostávají do permanentního stresu, nenacházejí čas relaxovat a dochází k nárůstu osob trpících duševním onemocněním. Tito lidé mají vedle své nemoci, která je stigmatizuje, také deficity v sociálních dovednostech, jež přispívají k jejich sociální izolaci. Duševní onemocnění, pokud jej někdo dostane jako nálepku, znamená pro člověka stigma, že to je ON, kdo má doživotní diagnózu, se kterou se nedá nic dělat. Když člověk onemocní, je mu zajištěna medicínská péče, má léky, má svého psychiatra. Ale kromě toho má také svůj život, který se změnil. Chtěli bychom tak bourat bariéry a stigma, které toto onemocnění přináší a umožnit široké veřejnosti dozvědět se více o tomto tématu zajímavou a zábavnou formou.

 Podpořeno grantem z Norska.

 

 

 

 

 

 

 

                

 

     

                                 

                                    

 

                 

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU