Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

"Lidé potřebují lásku, smysl života a povědomí Boha" (Antoine de Saint-Exupéry)

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Podpořte nás!

Podpořte nás!

Zasláním finančního daru na účet 3596666359/0800, variabilní symbol 38  pomůžete sociálně slabým a ohroženým rodinám.

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

Přihlášení uživatele

Jarmark u Ludmily 2015

Jarmark u Ludmily 2015
30. 4. 2015

Jako každoročně i letos pořádáme Jarmark u Ludmily. Jarmark otevře své brány 17. září 2015 v 11hodin dopoledne a bude probíhat do 19hodin.

Na návštěvníky čeká celodenní kulturní program s vystoupením profesionálních i amatérských hudebníků, zpěváků a tanečníků, prezentace neziskových organizací a prodejní stánky klientů chráněných dílen z celé České republiky.

 Pro rok 2015 jsme jako ústřední témata Jarmarku zvolili Stop násilí ve vztazích a Dobroduš. Projekt Stop násilí ve vztazích realizujeme od roku 2009 v našem krizovém SOS centru a je zaměřen na individuální, párovou a skupinovou terapii všech, kteří mají potíže s agresí ve vztazích. Dobroduš pomáhá lidem s duševním onemocněním se začleněním do společnosti.

 

 

 

 

 

                

 

     

                                 

                                    

 

                 

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU