Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

"Lidé potřebují lásku, smysl života a povědomí Boha" (Antoine de Saint-Exupéry)

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Podpořte nás!

Podpořte nás!

Zasláním finančního daru na účet 3596666359/0800, variabilní symbol 38  pomůžete sociálně slabým a ohroženým rodinám.

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

Přihlášení uživatele

CO TEREZKA DOMA VIDÍ, TO SE I NAUČÍ

CO TEREZKA DOMA VIDÍ, TO SE I NAUČÍ
22. 9. 2015

Právě nyní můžete vidět velkoplošné plakáty, které jsou součástí propagační kampaně projektu „STOP NÁSILÍ VE VZTAZÍCH“. Díky podpoře magistrátu hl. města Prahy a poskytnutí reklamních ploch městského mobiliáře jsou plakáty rozmístěny na šedesáti místech  v ulicích Prahy.

 

SOS centrum nabízí pomoc lidem, kteří mají problém se zvládáním svého agresivního chování. Jedná se o individuální a párový terapeutický program zaměřený na zvládání agrese, ale také skupinovou terapii a nově od září 2015 ojedinělý program svépomocné skupiny násilných osob SANO.

Hlavním cílem programu je vyšší bezpečnost blízkých členů rodiny a zejména dětí, které jsou chováním rodičů výrazně ovlivněny.

Zájemci o terapii mohou kontaktovat pracovníky SOS centra na telefonních číslech:

608 004 444 – Help linka Stop násilí

222 514 040

777 734 173

Nebo emailem na adrese vztahy@diakonie.cz.

Možnost chatu na http://www.nasilivevztazich.cz/chat.

Terapie je poskytována klientům zdarma.

Podrobnější informace o programu STOP NÁSILÍ VE VZTAZÍCH naleznete na webových stránkách: www.nasilivevztazich.cz; www.soscentrum.cz;

 

 

 

 

 

                

 

     

                                 

                                    

 

                 

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU