Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Dříve či později se musíme změřit a střetnout s křehkostmi a slabostmi v sobě i v druhých.

Cestou je vzájemné přijetí a respekt. Největší utrpení je to, co doléhá na duši, skličuje ji a odnímá lásku. Pocit zklamání či zrady vyjevuje zranitelnost, slabost a bezbrannost.

 

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Podpořte nás!

Podpořte nás!

Zasláním finančního daru na účet 3596666359/0800, variabilní symbol 38  pomůžete sociálně slabým a ohroženým rodinám.

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

Přihlášení uživatele

Letní bláznění ve Stromovce 2015

Letní bláznění ve Stromovce 2015
14. 7. 2015

Naložit, vyložit, smontovat, pověsit – ne, to není návod na sestavení nábytku do vašeho nově koupeného bytu. To je akce „Letní bláznění ve Stromovce“ z pohledu pracovníka nebo dobrovolníka Diakonie ČCE – SKP v Praze, která tuto akci poslední červnovou neděli 28. 6. 2015 organizovala.

Návštěvníci si mohli poslechnout dobrou hudbu, při losování štěstíčka vyhrát zajímavé ceny, prohlédnout si výstavu výtvarných a literárních děl klientů služby Následné péče Dobroduš a ještě si dát něco dobrého k snědku.

Na přípravě akce se podílela celá řada zaměstnanců organizace, klientů služby Následné péče Dobroduš i dobrovolníků.. Klienti poskytli svoje výtvarná a literární díla, proto mohla být ve spolupráci s Fokusem Praha realizována jejich výstava. Pomohli připravit samotnou expozici, navíc tři z nich vystoupili se svou hudební produkcí flétnového tria a především si celou akci užili.

Tímto bychom chtěli všem, tedy pracovníkům Diakonie ČCE – SKP v Praze, klientům, dobrovolníkům a hlavně sponzorům a účinkujícím, poděkovat za pomoc a podporu.

Související galerie

 

 

 

 

 

                

 

     

                                 

                                    

 

                 

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU