Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

"Lidé potřebují lásku, smysl života a povědomí Boha" (Antoine de Saint-Exupéry)

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Podpořte nás!

Podpořte nás!

Zasláním finančního daru na účet 3596666359/0800, variabilní symbol 38  pomůžete sociálně slabým a ohroženým rodinám.

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

Přihlášení uživatele

Konference Stop násílí ve vztazích

Konference Stop násílí ve vztazích
11. 2. 2016

Zajímá vás problematika domácího a vzájemného partnerského násilí a terapie násilných osob?

 

 

 

 

 

Pak přijďte na konferenci STOP NÁSILÍ VE VZTAZÍCH, která se koná 17. března 2016 od 9.30 do 17.00 hodin v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 – Nové Město.

Účast na konferenci je zdarma, stačí se do 26. února 2016 zaregistrovat prostřednictvím formuláře na Konference Stop násilí ve vztazích.

Konference je součástí projektu STOP NÁSILÍ VE VZTAZÍCH zaměřeného na terapii osob, které mají problém se zvládáním agrese ve vztazích. Cílem konference je informovat o formách práce s násilnou osobou, konkrétně o individuální, párové, skupinové a multipárové terapii a dále o výsledcích výzkumu, ve kterém byly zpracovány výstupy z terapie násilných osob.

KONFERENCE - PROGRAM

Těšíme se na vás!

Diakonie ČCE – SKP v Praze

 

 

 

 

 

 

                

 

     

                                 

                                    

 

                 

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU