Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Dříve či později se musíme změřit a střetnout s křehkostmi a slabostmi v sobě i v druhých.

Cestou je vzájemné přijetí a respekt. Největší utrpení je to, co doléhá na duši, skličuje ji a odnímá lásku. Pocit zklamání či zrady vyjevuje zranitelnost, slabost a bezbrannost.

 

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Přihlášení uživatele

Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice

nabízí služby zaměřené na zlepšení nebo udržení kvality života seniorů se sníženou soběstačností a lidí se zdravotním postižením. Naše služby umožňují uživatelům strávit maximální délku života ve svém vlastním domácím prostředí, kde jsou respektovány jejich potřeby a zvyky. Poskytujeme např. pomoc při osobní hygieně, při udržování domácnosti, s přípravou a podáním jídla, zajistíme nákupy a pochůzky, doprovody k lékaři, na úřady apod. Samozřejmostí je poskytování základního sociálního poradenství a pomoc při jednání s úřady. Na přechodnou dobu zapůjčíme kompenzační pomůcky: francouzské hole, sedačky do vany, vozíky, toaletní židle a pomůžeme při nácviku jejich používání. Při poskytování služeb spolupracujeme také s lékaři, rodinou a dalšími institucemi. Služby jsou poskytovány na základě smlouvy s klientem. Na jejich úhradě se podílí klient podle platného Sazebníku Pečovatelské služby Vinohrady - Vršovice. Klient má možnost požádat sociální odbor městské části ve svém bydlišti o příspěvek na péči, který je určen na úhradu nákladů za sociální služby.

 

Poslání:

Posláním Pečovatelské služby Vinohrady – Vršovice je poskytovat v domácím prostředí podporu a pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost. Pomáháme jim zachovávat kvalitu jejich života, snižovat osamělost a podporovat jejich kontakty s okolím. Poskytováním pečovatelských služeb se snažíme o zlepšování nebo zachování soběstačnosti klientů, možnosti rozhodovat se o naplňování jejich individuálních potřeb, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí.

 

Kde působíme

 Poskytujeme služby v oblasti Prahy 1, 2, 3 a 10.

 

Cíle:                    

  • podporovat klienty vést běžný způsob života
  • umožnit klientům setrvat co nejdéle v domácím prostředí
  • pomáhat klientům ke snížení izolace a sociálního vyloučení

 

Cílová skupina:   

  • senioři nad 65 let se sníženou soběstačností, kteří potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu podporu a pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb
  • dorost a dospělí se zdravotním postižením se sníženou soběstačností, kteří potřebují z důvodu zdravotního stavu podporu a pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb

Principy poskytovaných služeb

Pečovatelská služba se při své práci řídí hodnotami shrnutými do následujících principů, které považuje za svůj závazek vůči veřejnosti:

  1. Zachování lidské důstojnosti klienta

Ke klientovi přistupujeme s úctou a respektem k jeho přáním, názorům a přesvědčení. Ve vztahu k němu uplatňujeme partnerský přístup. Řídíme se Etickým kodexem organizace.

  1. Zachování mlčenlivosti

Svěřené údaje chráníme před jejich zneužitím. 

     3.  Respektování práv klienta a ochrana jeho soukromí

Pracovníci se řídí vnitřními předpisy, které jsou vytvořeny tak, aby k porušování práv klienta nedocházelo.

 
   4.  Individuální přístup k potřebám klienta

Každý člověk je jedinečný ve svých potřebách. Klientovi poskytujeme službu tak, jak ji potřebuje a podporujeme ho k aktivní spoluúčasti na formulování jeho přání a potřeb.

    5.  Podpora nezávislosti klienta a jeho odpovědnosti za vlastní život

Klientovi pomáháme v míře odpovídající jeho soběstačnosti a podporujeme ho v odpovědném postoji k řešení jeho situace. Ke klientovi přistupujeme tak, aby si nevytvářel závislost na službě.

  
6.  Pružné reagování na aktuální potřeby klienta

Průběžně sledujeme veškeré změny u klienta, které mohou mít vliv na jeho aktuální potřeby a průběh služby. Jeho žádosti o změny v poskytované službě neprodleně řešíme. 

  1. Zachování nestrannosti k rodinným vztahům klienta

Pracovníci vystupují v kontaktu s klientem tak, aby nenarušovali vztahy v jeho rodině, s přáteli, sousedy apod.

 

Provozní doba:
pondělí – pátek    8:00 – 19:00
víkendy, svátky:   7:00 – 14:00
Dle dohody lze zajistit též v jinou dobu.

sazebník ke stažení zde 

formulář Žádosti poskytování pečovatelských služeb ke stažení zde

Kontakt:
Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice
Kozácká 24/23
101 00 Praha 10 - Vršovice
tel.: 271 740 448
mobil: 777 734 179, 777 734 169
e-mail: vrsovice.skp@diakonie.cz


 

 

 

 

 

 

                                              

Logo OPZ barevné

 

     

                                 

                                    logo_divoké_husy

  

  MČ Praha 10     

          

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha