Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

"Lidé potřebují lásku, smysl života a povědomí Boha" (Antoine de Saint-Exupéry)

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Podpořte nás!

Podpořte nás!

Zasláním finančního daru na účet 3596666359/0800, variabilní symbol 38  pomůžete sociálně slabým a ohroženým rodinám.

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

Přihlášení uživatele

Pečovatelská služba Klamovka

POSLÁNÍ

Pečovatelská služba Klamovka poskytuje seniorům se sníženou soběstačností a dalším osobám se sníženou soběstačností (s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením), péči a podporu při zvládání domácnosti a péči o vlastní osobu tak, aby mohli co nejdéle zůstat doma.

Pracovníci zachovávají důstojnost klientů, respektují jejich potřeby a přistupují k nim individuálně.

Služba je poskytována i dětem od jejich narození a lidem s postižením bez rozdílu věku, o které se jinak stará rodinný příslušník, který však potřebuje pomoc, protože péči v některých úkonech sám nezvládá (např. pomoc s koupáním).

 

CÍLE

 • umožnit klientům co nejdéle zůstat doma
 • snižovat sociální vyloučení klientů
 • podporovat klienty v co nejběžnějším způsobu života ve srovnání s jejich vrstevníky

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • osoby se sníženou soběstačností
 • od 65 let
 • děti od 11 let, dorost a dospělí s chronickým onemocněním (včetně psychického)
 • děti od 11 let, dorost a dospělí se zdravotním postižením (včetně mentálního)
 • děti od svého narození a lidé s postižením bez rozdílu věku, o které se jinak stará rodinný příslušník, který potřebuje s péčí pomoc (např. pomoc s koupáním)

 

Službu neposkytujeme

 • pokud má zájemce požadavek neodpovídající náplni pečovatelské služby
 • pokud zájemce žádá o úkony vyžadující speciální dovednosti
 • lidem se zjevnými známkami opilosti, vlivu drog nebo agrese 

PRINCIPY

 • Vycházíme ze základního křesťanského principu - člověka vnímáme v jeho jedinečnosti.
 • Klienta respektujeme – jak jeho osobnost, tak jeho potřeby.
 • Zachováváme klientovu důstojnost – každý klient je pro nás partnerem. U dětí a mladistvých respektujeme i jejich rodiče/jejich blízké osoby.
 • Ke klientovi přistupujeme individuálně, poskytujeme mu službu tak, jak ji potřebuje.
 • Chráníme soukromí klienta – o klientovi, jeho rodině a průběhu služby mluvíme pouze v rámci pracoviště. V domácnosti klienta žádáme o svolení, pokud v souvislosti se službou vstupujeme do jeho prostor a manipulujeme s jeho osobními věcmi. U dětí a dospívajících bereme navíc v úvahu postoj rodičů/blízkých osob, které se o ně starají.
 • Klientovi pomáháme tam, kde nestačí vlastními silami, v ostatních činnostech jej podporujeme.
 • Naše služba je postavena na odbornosti – jsme schopni posoudit klientovy možnosti a míru rizika v dané situaci, vyhodnotíme, kdy klient může zvládnout situaci sám a kdy s naší pomocí.

   

Pečovatelská služba Klamovka je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Zajišťujeme:

 • Nákup a pochůzky, doprovody, úklid, přípravu a podání stravy, pomoc při osobní hygieně a další.
 • Zapůjčujeme na přechodnou dobu kompenzační pomůcky. Zájemcům poradíme, jak s těmito pomůckami zacházet.

Uživatel se podílí na úhradě služby podle platného sazebníku Diakonie ČCE - SKP v Praze. Uživatel má možnost požádat sociální odbor městské části ve svém bydlišti o příspěvek na péči, který je určen na úhradu nákladů za sociální služby.

Nabízíme své služby pro obyvatele Prahy 5, 6 a 13.

 

Provozní doba:
pondělí – pátek    8:00 – 20:00
víkendy, svátky:    8:00 – 18:00
Dle dohody lze zajistit též v jinou dobu.

sazebník ke stažení zde

Kontakt:
Pečovatelská služba Klamovka
Podbělohorská 7
150 00 Praha 5
tel/fax: 257 214 083
mobil: 777 734 176
e-mail: klamovka.skp@diakonie.cz

 

 

 

 

 

                

 

     

                                 

                                    

 

                 

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU