Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Dříve či později se musíme změřit a střetnout s křehkostmi a slabostmi v sobě i v druhých.

Cestou je vzájemné přijetí a respekt. Největší utrpení je to, co doléhá na duši, skličuje ji a odnímá lásku. Pocit zklamání či zrady vyjevuje zranitelnost, slabost a bezbrannost.

 

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Přihlášení uživatele

Azylový dům pro matky s dětmi

V roce 2017 a 2018 je azyl podporován v rámci vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. města Prahy a je spolufinancován Evropskou unií.

chcete vědět co se u nás děje?

 

adresa se nezveřejňuje

kontaktní místo: SOS centrum Diakonie, Varšavská 37, Praha 2 (nedaleko náměstí Míru)

e-mail. azyl.ezer@diakonie.cz

web: www.skp.diakonie.cz

telefon: 257 211 945 (i záznamník)

777 734 190; 777 734 174

Poslání

Posláním Azylového domu pro matky s dětmi  je poskytovat pobytovou službu osamělým matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a kterou nezvládají řešit vlastními silami. Služba usiluje o zachování rodinného soužití, předchází odebrání dětí z péče matky ze socioekonomických důvodů. Při poskytování služby je kladen důraz na individuální přístup a podporu v jejich samostatnosti.

 Cíle služby

 • zajištění bezpečného prostředí/zázemí pro matku s dítětem/dětmi,
 • stabilizace psychického stavu matky i dítěte,
 • rozvoj sociálních dovedností, schopností a možností uživatelky vedoucí k osvojení dovedností nutných při řešení bytové otázky, k získání vhodného bydlení,
 • rozvoj a posilování rodičovských dovedností a kompetencí, rozvoj komunikace s dítětem,
 • nabídkou aktivizačního programu usilovat o to, aby uživatelka uměla lépe využívat vlastní síly, schopnosti a zdroje k řešení problémů samostatně a stala se nezávislou na sociální pomoci.

Cílová skupina, pro kterou je služba určena

 • osamělé matky s dítětem/dětmi, které prožívají obtížnou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a mají zájem svoji současnou situaci aktivně řešit, jedná se o matky starší 18 let, s trvalým bydlištěm v Praze, s maximálně se třemi dětmi včetně nenarozených (z důvodu kapacity zařízení) do 18 let věku

Osamělou matkou (vymezení pojmu pro účel stanovení cílové skupiny) je matka, která vychovává své dítě (popř.děti) bez trvalé nebo dlouhodobé pomoci partnera. Matkou je pro účel stanovení cílové skupiny také žena, která má dítě svěřeno do péče, nebo je osvojila.

Způsob podání žádosti

 • osobně prostřednictvím kontaktního místa, tj. SOS centra Diakonie ČCE - SKp v Praze, Varšavská 37, Praha 2, v provozní době SOS centra pondělí až pátek od 9,00 do 20,00 hodin
 • telefonicky na čísla: 257 211 945; 777 734 190; 777 734 174;
 • jinou formou: dopisem na adresu: SOS centrum Diakonie ČCE - SKP v Praze

                                                        Varšavská 37

                                                        120 00 Praha 2

                                e-mailem: azyl.ezer@diakonie.cz

Popis ubytování

 • 4 pokoje zařízené nábytkem s vlastním sociálním zařízením a sprchovým koutem
 • společná kuchyň vybavená nádobím a dalším kuchyňským vybavením, lednice
 • společná pračka v suterénu, možnost sušení prádla
 • bydlení není bezbariérové (pokoje jsou v 1. patře bez výtahu)

Délka pobytu

Smlouva je podepisována individuálně na dobu 1 - 3 měsíce, s možností prodloužení až na 1 rok.

Okamžité ukončení služby ze strany poskytovatele je možné při závažném porušení pravidel stanovených Domácím řádem azylu.

Nabídka služeb

 • ubytování (bytová jednotka se sociálním zařízením a společné prostory kuchyně),
 • vytváření podmínek pro samostatnou přípravu stravy,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní, žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 • základní sociální poradenství,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících  sociální začleňován osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Na vyžádání poskytujeme uživatelce následující poskytované činnosti, nad rámec základních činností viz výše:

 • krizová intervence,
 • poradenství a pomoc v péči o dítě,
 • vedení domácnosti,
 • nácvik finančního hospodaření
 • půjčování knih ze svého inventáře,
 • přístup na PC a internet v dohodnutých časech,
 • zájmové činnosti
 • možnost doučování dětí prostřednictvím školených dobrovolníků
 • zájmové aktivity s dětmi a maminkami
 • výlety, vycházky
 • zapůjčování her, knih, časopisů

Úhrady služeb

 • 80,- Kč za den za dospělého, 30,-Kč za den za dítě
 • samostatné přihlášení a placení poplatků za TV a rádio

Ceník Ceník poplatků za služby -azyl.1.1.2014.pdf

 

vedoucí: Mgr. Jana Žáková - tel. 777 734 174

 

 

 

 

 

 

                                              

Logo OPZ barevné

 

     

                                 

                                    logo_divoké_husy

  

  MČ Praha 10     

          

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha