Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Dříve či později se musíme změřit a střetnout s křehkostmi a slabostmi v sobě i v druhých.

Cestou je vzájemné přijetí a respekt. Největší utrpení je to, co doléhá na duši, skličuje ji a odnímá lásku. Pocit zklamání či zrady vyjevuje zranitelnost, slabost a bezbrannost.

 

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Přihlášení uživatele

lišta1

leták ke stažení zde

Náš dobrovolník                                                                           jarmark19-foto-jam-IMG_0810_v1

 • Rád tráví čas s dětmi
 • Nečeká finanční satisfakci
 • Je ochoten věnovat dlouhodoběji alespoň hodinu týdně svého volného času
 • Chce předávat své zkušenosti na tom pravém místě
 • Je starší 18 let, ale jinak na jeho věku nezáleží
 • Nemusí disponovat speciálními znalostmi a dovednostmi
 • Má chuť dělat i něco navíc

Co našim dobrovolníkům nabízíme

 • Pravidelné supervize vedené zkušeným supervizorem
 • kontakt s koordinátorem dobrovolníků
 • Zdarma vstupní školení a průběžná vzdělávání    foto azyl 10 . 9 . 2013 064
 • Možnost získání osvědčení o aktivní účasti v projektu
 • Pojištění
 • Zkušenost v práci s dětmi z rodin ohrožených sociálním vyloučením
 • Činnost v kolektivu podobně naladěných lidí

Co od našich dobrovolníků očekáváme

 • Mlčenlivost a diskrétnost ve vztahu k rodině i organizaci
 • Trestní bezúhonnost
 • Zdravotní způsobilost, osobnostní zralost a emoční stabilitu
 • Účast na setkáních s dítětem, supervizích a hodnotících schůzkách
 • Kontakt dle potřeby s koordinátorem dobrovolníků
 • IMG_3038
 • Ukončené středoškolské studium s maturitou
 • Ochotu dojíždět za dítětem v rámci MHD

Náplň dobrovolnické činnosti

 • Dobrovolník dochází zpravidla na 1-3 hodiny týdně za konkrétním dítětem
 • Společně se věnují aktivitám, které jsou stanoveny v půlročním individuálním plánu (tyto činnosti vychází z individuálních potřeb dítěte)
 • Činnosti zahrnují pomoc při domácí přípravě do školy, psaní úkolů a přípravu na zkoušky, hledání smysluplného využití času, asistenci při volnočasových aktivitách, ale především také hry, společné povídání a relaxaci.
 • Dobrovolník podepisuje smlouvu, ve které se zavazuje k dodržování pravidel spolupráce a minimálně 6 měsíční aktivitě.
 • Zasílá pravidelná písemná hodnocení společných setkávání s dítětem
 • Je  dítěti oporou, parťákem a pomocníkem

Co není náplní činnosti dobrovolníků v rodinách

 • Dobrovolník nemusí dělat nic, v čem mu brání překážky, čeho se obává a co mu činí nepříjemnosti
 • Nemusí také plnit nestandardní požadavky rodiny, které nejsou v souladu s původní dohodou
 • Dobrovolník není odborník pro rodiče, právník, psycholog ani misionář
 • Dobrovolník nekomunikuje svým jménem s jinými institucemi
 • Dobrovolník si nevodí dítě k sobě domů
 • Neinvestuje do rodiny ani do dítěte žádné finanční prostředky
 • Dobrovolník není „kámoš napořád“

Od zájemce k dobrovolníkovi

Zájemce kontaktuje koordinátora dobrovolníků – Mgr. Silvii Ročovskou, tel.: 777 734 183, e-mail: dobrovolnevrodine.skp@diakonie.cz

 • Bude mu elektronicky zaslán vstupní dotazník pro zájemce
 • Dále bude pozván ke vstupnímu rozhovoru a na vstupní školení, které je nedílnou součástí přípravy budoucího dobrovolníka a kde získá potřebné informace
 • Po náležité přípravě je mu co nejdříve zprostředkován kontakt s konkrétní rodinou, za kterou dochází do jejího domácího prostředí, azylového domu či na jiné, předem dohodnuté místo
 • S dítětem se pravidelně setkává dle časových možností jeho i rodiny
 • V průběhu spolupráce sleduje svůj email, kam mu přichází nabídky kurzů, instrukce a jiné důležité informace

 

Již teď se na Vás těšíme, a pokud si nejste jisti, zda se můžete připojit k projektu „Dobrovolníci v rodinách“, a chcete přesto nějakou formou pomoci, neváhejte se na nás obrátit, společně vymyslíme, čím byste mohli přispět.

 

Kontakt:

Mgr. Silvie Ročovská; tel. 777 734 183; e-mail:dobrovolnevrodine.skp@diakonie.cz

 

 

 

 

 

                                              

Logo OPZ barevné

 

     

                                 

                                    logo_divoké_husy

  

  MČ Praha 10     

          

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha